Fri frakt over 1499KR
Til kassen
Totalt: 0

Meny

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Tacsystem Quartz Shine Coating 30ml kit

TACSYSTEM

Produktet er dessverre utsolgt for øyeblikket
Art.nr: PN.Q-1300-30
899,-
Vennligst velg
Bestillinger sendes innen 24t (man-fre)
Rask levering
Fri frakt over 1499KR (privatkjøp)

Tacsystem Quartz Shine 30ml er coatingen for deg som ønsker en rimelig men holdbar Quartz-coating som er enkel i bruk. Quartz Shine er utviklet med høyt fokus på glans og hydrofobiske egenskaper. Coatingen er utviklet for bruk på kjøretøyets lakkerte flater men kan også benyttes på PPF og plast. Quartz Shine har lang holdbarhet, gir flott glans og har meget god beskyttelse mot UV og kjemikalier.

Innhold:

  • 1x Tacsystem QUARTZ SHINE coating 30ml
  • 1x Coating Block for Suede
  • 5x 10x10cm mikrofiber Suede applikatorer
  • 1x 40x40cm mikrofiber Suede klut

Egenskaper

  • Coating for lakkerte overflater, ppf og plast
  • Langvarig beskyttelse mot forurensinger og kjemikalier
  • Enkel Coating i bruk
  • Holdbarhet 18-24 mnd (1.lag/2.lag)

OBS!

Forsikre deg om at påføringsområdet er fritt for forurensing og partikler. Stå i skyggen ved påføring, sørg for at overflaten ikke er varm. Sørg for god ventilasjon.

TACSYSTEM

Tacsystem er en Sør-Koreansk produsent av bilpleieprodukter. Tacsystem produserer og eksporterer ingredienser, konsentrater og komplette kjemiske løsninger til over 40 land. Etter over 25 år med R&D er Tacsystem spesialister på Quartz og nanoteknologi. I skrivende stund har selskapet over 1000 registrerte patenter på ulike produkter og kjemiske formuleringer til bilindustrien.

Siden etableringen av selskapet i 1995 har Tacsystem fokusert på R&D og har i liten grad vært «synlig» i konsumermarkedet. Frem til 2012 var produktene kun tilgjengelig for B2B-markedet i Sør-Korea, blant annet til bilvaskehaller og lokale bilpleiebutikker. I tillegg til OEM/ODM har Tacsystem de senere år hatt et større fokus på egen merkevare mot privatmarkedet via sine distributører. Tacsystem er den første Sør-Koreanske produsenten av keramisk Coating med SiO₂ som base. Selskapets første keramiske Coating kom på markedet så tidlig som i 2002. 

Tacsystem ble etablert i 1995 av Seol JaeCheol, den gang under navnet Tongyang Auto Chemical Co.ltd. Selskapet endret navn til Tacsystem i 2007. Selskapet produserer hovedsakelig alle produkter på egen fabrikk i Sør-Korea (Tacsystem Korea corporation) men selskapet har også et datterselskap i Kina (Tacsystem Guangzhou) som produserer enkelte tilbehørsartikler.

 

ProdukttypeQuartz coating
ProduktserieQuartz Shine
VarmeresistentOpptil 200°C
For type underlagLakk/PPF
Mengde ml30ml
FargeKlar/transparent

Bruk

Før Coatingen kan begynne er det viktig at rommet/lokalet er temperaturregulert til under 25°C, er støvfritt og med god ventilasjon. Før du legger Quartz Shine må lakken være grundig klargjort. Dvs. rengjort og polert grundig. Lakkforseglingen kan skjule mindre swirls og vaskeriper, men er de for dype vil de synes under coatingen. Vi råder deg derfor å være grundig med forarbeidet. Ta alltid 2-3 runder med «wipedown» før du legger coatingen. 

Når lakken er klargjort legger du Quartz Shine med en Coating Block og Suede. Vi anbefaler alltid at du jobber på et og et panel av gangen og bytter SUEDE regelmessig (ca et panser, så bytte.)

Start på ett panel, legg coatingen i et tynt lag på et lite område av gangen (Ca 80x80cm). Bruk gjerne trykkluft for å blåse rent applikator slik at du ikke får med deg krystallisert coating på lakken, Krytalliserte partikler kan i verste fall ripe lakken.

Legg coatingen kryssvis, slik at du er helt sikker på at du dekker overflaten grundig. Ikke løft applikatorblock under leggingen ettersom dette kan føre til Highspots. Legg ferdig et panel/område og tørk forsiktig over behandlet panel med en lofri klut etter ca 60 sekunder eller straks coating får regnbue-effekt (Flash).

Tørk panelet igjen for andre gang og påse at det ikke er noen synlige highspots. Highspots er synlige i ca 20-30 minutter. Dersom du oppdager highspots innen en time etter du tørket av, kan du aktivere berørt område ved å påføre Quarts Shine, bruk en ny Suede.

Quart Shine kan legges i to lag. Vent 1. time før du legger coat nummer to. (Ved 25°C ca 1.time)

For optimalt resultat

Vask kjøretøyet grundig med Ultra Foam eller Mystic Bubble. Benytt Tar Zero og Iron Zero etter behov. Bruk Clay og Arcane Lube ved behov. Polere kjøretøyet til ønsket resultat er oppnådd. Området som skal coates må være fritt for olje og polishrester, vi anbefaler bruk av Oil Zero før du påfører coatingen. 

Etter behandlingen

Vent minimum 1. time før du legger TopCoat (eks: TopCoat1.0, Moonlight, Quartz Max, One Step Master.)

Vent minimum 24 timer før kjøretøyet og coatet område utsettes for vann (hvis ikke kan du få waterspots).

Vent minimum 7. dager før første vask med kjemikalier

Vedlikeholdsvask bør utføres med Tacsystem Mystic Bubble eller Mystic Water Repellent bøttesåpe. Etter vask anbefales bruk av Quartz Max, Shinee Wax eller Water Glass etter behov.

Dersom du oppdager waterspot`s på lakken etter behandlingen kan disse i mange tilfeller fjernes med Tacsystem Waterspot Zero. WaterSpot Zero må ikke benyttes før etter første vask og ikke før Coating er fullherdet (ca 7 dager etter påføring).

Ved profesjonelt bruk

Etter påføringen, la Coating herde med IR-lampe på ca 50-60°C i ca 10 minutter

Påfør Topcoat og gjenta herde prosedyre.

Egnet underlag: Lakk, plastlykter og PPF.

Holdbarhet: 18-24mnd (1.lag/2.lag)

Forbruk: Ca 15-20ml pr. behandling (type Audi E-tron, Tesla X)

Tykkelse: 0,6-1 μm pr. lag

pH-motstandighet: 4-12

Kontaktvinkel: 110° (første 12mnd)

Flashingtime: ca 60 sek (avhenger av underlag, temperatur, luftfuktighet)

Optimal temperatur ved påføring: 18-22°C (RH 45-65%)

Tørketid mellom lag/topper: 1.time

Tørketid før vanneksponering: minimum 24 timer

Fullherdet: 7 dager

IR lampe: Ja, 50-60°C / 10 min

Konsentrasjon Quartz: 70% (99,9% renhet)

Kjemisk fjernbar med: Polering (R1, R2, Refinish ultra)

Faresymbol

Signalord: FARE

Inneholder: Butan-1-ol, Aluminum 2,4-pentanedionate, Etylsilikat.

H-setninger:

H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

P-setninger:

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forebygging:
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Tiltak:
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Oppbevaring: Ikke relevant
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. 

Kontakt Giftinformasjonen hvis du har hatt et uhell med Quartz Shine.

+47 22 59 13 00 (døgnåpen telefon)

UFI: 8800-T0N6-3009-TGVW

Andre kunder vurderte også disse

Andre kunder kjøpte også

×