Fri frakt over 1499KR
Til kassen
Totalt: 0

Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

NERTA felgrens Wheelshine Super 25L

Entaco nv (Nerta)

Produktet er dessverre utsolgt for øyeblikket
Art.nr: NWS-25L
2.369,-
Vennligst velg
Bestillinger sendes innen 24t (man-fre)
Rask levering
Fri frakt over 1499KR (privatkjøp)

Nerta Wheelshine Super 25L er en konsentrert alkalisk felgrens. Wheelshine Super fjerner bremsestøv og annet smuss på en rask og effektiv måte. Anbefalt blandingsforhold er 10-50%. Et blandingsforhold på 1:10 gir god rengjøringseffekt, samtidig som det gir en svært gunstig literpris.

ProdukttypeFelg & dekkrens
ProduktserieWheelshine Super
Mengde ml25000ml
FargeBrun

Faresymbol

Signalord: FARE

H-setninger:

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

P-setninger:

Allmenne

P260 - Ikke innånd støv, røyk, gass, tåke, damp, aerosoler.

P264 - Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter bruk.

P280 - Benytt vernehansker, verneklær, vernebriller, ansiktsvern.

P301+P330+P331 - VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

P303+P361+P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann.

P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

Andre farer

Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII
Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII
Inneholder ingen PBT/vPvB-substanser ≥ 0,1 % vurdert i henhold til REACH Vedlegg XIII

  1. Sørg for at overflaten er kald før du begynner vaskingen (stå i skyggen, ikke direkte i solen)

  2. Bland Wheelshine Super til ønsket fortynning før bruk (10-50%)

  3. Spray Wheelshine Super på overflaten

  4. La produktet virke i 3-8 minutter (må ikke tørke)

  5. Ved behov, bruk en felgbørste til å forsiktig løsne smuss og skitt. Børst dekksider med egnet børste

  6. Spyl overflaten rikelig med vann (Anbefalt at du bruker høytrykkspyler)

  7. Gjenta prosessen om nødvendig

Er felger/dekk veldig møkkete anbefaler vi at du spyler godt med høytrykk før du påfører Wheelshine Super.

Andre kunder vurderte også disse

Andre kunder kjøpte også

×