Fri frakt over 800KR
Til kassen
Totalt: 0

Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Tacsystem Almighty cleaner coat 4000ml

TACSYSTEM

Produktet er dessverre utsolgt for øyeblikket
Art.nr: PN.A-0022-4000
2.199,-
Vennligst velg
Bestillinger sendes innen 24t (man-fre)
Rask levering
Fri frakt over 800KR (privatkjøp)

Tacsystem Almighty 4000ml er en unik coating for plast og gummi, den kan også benyttes på glass, lakk og metall. Almighty rengjør lett møkkete overflater og legger igjen langvarig god beskyttelse på overflaten. Spesielt godt egnet til beskyttelse av dekksider, felger, plast i motorrom, gummilister rundt vindu, etc. Almighty er også godt egnet til å beskytte plastoverflater innvendig i bilen. Almighty må alltid påføres på tørt underlag.

TACSYSTEM

Tacsystem er en Sør-Koreansk produsent av bilpleieprodukter. Tacsystem produserer og eksporterer ingredienser, konsentrater og komplette kjemiske løsninger til over 40 land. Etter over 25 år med R&D er Tacsystem spesialister på Quartz og nanoteknologi. I skrivende stund har selskapet over 1000 registrerte patenter på ulike produkter og kjemiske formuleringer til bilindustrien.

Siden etableringen av selskapet i 1995 har Tacsystem fokusert på R&D og har i liten grad vært «synlig» i konsumermarkedet. Frem til 2012 var produktene kun tilgjengelig for B2B-markedet i Sør-Korea, blant annet til bilvaskehaller og lokale bilpleiebutikker. I tillegg til OEM/ODM har Tacsystem de senere år hatt et større fokus på egen merkevare mot privatmarkedet via sine distributører. Tacsystem er den første Sør-Koreanske produsenten av keramisk Coating med SiO₂ som base. Selskapets første keramiske Coating kom på markedet så tidlig som i 2002. 

Tacsystem ble etablert i 1995 av Seol JaeCheol, den gang under navnet Tongyang Auto Chemical Co.ltd. Selskapet endret navn til Tacsystem i 2007. Selskapet produserer hovedsakelig alle produkter på egen fabrikk i Sør-Korea (Tacsystem Korea corporation) men selskapet har også et datterselskap i Kina (Tacsystem Guangzhou) som produserer enkelte tilbehørsartikler.

 

ProduktserieAlmighty
ProdukttypeCoating
Mengde ml4000ml
FargeKlar/transparent
  1. Sørg for at overflaten er ren og tørr
  2. Spray Almighty på en ren mikrofiberapplikator eller foam applikator 
  3. Påfør overflaten, på lakk og glass påfør i kryssmønster til du har dekket overflaten
  4. Tørk behandlet overflate etter ca 1-2min med en lofri mikrofiberklut
  5. Tørk en gang til for å fjerne eventuelle «highspots» med en lofri mikrofiberklut
  6. Vent minimum 2.timer før behandlet overflate utsettes for vann.
  7. Viktig at produktet oppbevares med skrukork eller lukket trigger når ikke i bruk

Egnet underlag: Gummi, plast, lakk, glass, pulverlakkert overflate, PPF, krom, aluminium, gelcoat, mm

Holdbarhet dekksider: ca 2-3 uker (øvrige overflater ca 1mnd)

pH-motstandighet: 5-11,5

Optimal temperatur ved påføring: 18-22°C (RH 45-65%)

Flashingtime: Buffes etter ca 2min

Tørketid før vanneksponering: 2-4 timer

Fullherdet: Ca 4 timer (15-20°C)

Kjemisk fjernbar med: Høy pH 

Faresymbol

  

Signalord: FARE

Inneholder: Butan-1-ol, Aluminum 2,4-pentanedionate, Etylsilikat.

H-setninger:

H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

P-setninger:

Allmenne:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forebygging:
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Tiltak:
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Oppbevaring:
-
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

SDS Almighty Cleaner Coat

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. 

Kontakt Giftinformasjonen dersom du har hatt et uhell med Almighty.

+47 22 59 13 00 (døgnåpen telefon)

UFI: MQ30-2082-C003-956G

Andre kunder vurderte også disse

Andre kunder kjøpte også

×