Fri frakt over 1499KR
Til kassen
Totalt: 0

Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Tacsystem Seal 4000ml plast og gummifornyer

TACSYSTEM

På lager: 2
Art.nr: PN.E-550-4000
1.399,-
Vennligst velg
Bestillinger før 13:00 sendes samme dag (man-fre)
Rask levering
Fri frakt over 1499KR (privatkjøp)

Seal 4000ml er en holdbar vannbasert coating for plast, vinyl og gummi. Bruk den både på interiøret og eksteriøret. Seal er et konsentrat som blandes ut med destillert vann for å passe ulike arbeidsoppgaver. Tacsystem Seal gir beskyttelse i opp mot 3 måneder og tilfører UVA og UVB-beskyttelse, i tillegg har den vannavstøtende egenskaper. Tacsystem Seal henter frem fargen og dybden i bleket plast og gummi og etterlater en matt satin finish. Seal er et meget allsidig og økonomisk produkt med mulighet for blandingsforhold fra 1:1 til 1:10.

Egenskaper

 • Holdbar vannbasert coating for plast, vinyl og gummi
 • Vann- og smussavprellende egenskaper
 • Henter frem fargen og dybden i bleket plast og gummi
 • Allsidig og økonomisk produkt som kan blandes ut med vann
 • Lang holdbarhet, opptil 3 måneder

Blandingforhold

 • Dekksider: Ublandet - 1:1
 • Utvendig plast: Ublandet - 1:3
 • Motorrom: Ublandet - 1:3
 • Interiør: 1:5-1:10

Tips

Husk å påføre Seal på gummilister i døråpninger, dette er spesielt viktig før vinteren og gjerne 3-4 ganger i løpet av året.

OBS!

Stå alltid i skyggen ved vask og påføring, sørg for at overflaten ikke er varm. Ved behandling av interiør bør Seal blandes ut med destillert vann, ikke bruk springvann.

ProduktserieSeal
ProdukttypePlast & gummifornyer
Mengde ml4000ml
FargeHvit

Bruk

 1. Rengjør overflaten godt før påføring av Seal
 2. Bland alltid Seal med destillert vann, ikke bruk springvann!
 3. Bland ut Seal til ønsket blandingsforhold eller bruk konsentrert.
 4. Rist produktet godt før påføring
 5. Spray direkte på overflaten eller på en applikator og spe produktet utover
 6. Interiør: Tørk av overflødig produkt med en mikrofiberklut rett etter påføring
 7. Eksteriør: La produktet jobbe i 4-5 min før du tørker av overflødig produkt

Faresymbol

    

Signalord: FARE

Inneholder: Akrylsyre, 1,1,5,5,5-hexamethyl-3,3-bis[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane, (P-tert-Octylphenoxy) polyetoksyetanol.

H-setninger:

H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H400 Meget giftig for liv i vann.

P-setninger:

Generellt:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forebygging:
P260 Ikke innånd damp/aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Tiltak:
P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Oppbevaring:
P405 Oppbevares innelåst.
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.
Annen merking 648/2004:
<5 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer, parfyme.
2.3 Andre farer: SVHC stoffer: (P-tert-Octylphenoxy) polyetoksyetanol.

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. 

Kontakt Giftinformasjonen dersom du har hatt et uhell med SEAL.

+47 22 59 13 00 (døgnåpen telefon)

UFI: X130-00QV-W004-0EHY

Andre kunder vurderte også disse

Andre kunder kjøpte også

×