Fri frakt over 800KR
Til kassen
Totalt: 0

Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Tacsystem Seal 500ml plast og gummifornyer

TACSYSTEM

Produktet er dessverre utsolgt for øyeblikket
Art.nr: PN.E-550-500
349,-
Vennligst velg
Bestillinger sendes innen 24t (man-fre)
Rask levering
Fri frakt over 800KR (privatkjøp)

Seal 500ml er en holdbar vannbasert coating for plast, vinyl og gummi. Bruk den både på interiøret og eksteriøret. Seal er et konsentrat som blandes ut med destillert vann for å passe ulike arbeidsoppgaver. Tacsystem Seal gir beskyttelse i opp mot 3 måneder og tilfører UVA og UVB-beskyttelse, i tillegg har den vannavstøtende egenskaper. Tacsystem Seal henter frem fargen og dybden i bleket plast og gummi og etterlater en matt satin finish. Seal er et meget allsidig og økonomisk produkt med mulighet for blandingsforhold fra 1:1 til 1:10.

Egenskaper

 • Holdbar vannbasert coating for plast, vinyl og gummi
 • Vann- og smussavprellende egenskaper
 • Henter frem fargen og dybden i bleket plast og gummi
 • Allsidig og økonomisk produkt som kan blandes ut med vann
 • Lang holdbarhet, opptil 3 måneder

Blandingforhold

 • Dekksider: Ublandet - 1:1
 • Utvendig plast: Ublandet - 1:3
 • Motorrom: Ublandet - 1:3
 • Interiør: 1:5-1:10

Tips

Husk å påføre Seal på gummilister i døråpninger, dette er spesielt viktig før vinteren og gjerne 3-4 ganger i løpet av året.

OBS!

Stå alltid i skyggen ved vask og påføring, sørg for at overflaten ikke er varm. Ved behandling av interiør bør Seal blandes ut med destillert vann, ikke bruk springvann.

TACSYSTEM

Tacsystem er en Sør-Koreansk produsent av bilpleieprodukter. Tacsystem produserer og eksporterer ingredienser, konsentrater og komplette kjemiske løsninger til over 40 land. Etter over 25 år med R&D er Tacsystem spesialister på Quartz og nanoteknologi. I skrivende stund har selskapet over 1000 registrerte patenter på ulike produkter og kjemiske formuleringer til bilindustrien.

Siden etableringen av selskapet i 1995 har Tacsystem fokusert på R&D og har i liten grad vært «synlig» i konsumermarkedet. Frem til 2012 var produktene kun tilgjengelig for B2B-markedet i Sør-Korea, blant annet til bilvaskehaller og lokale bilpleiebutikker. I tillegg til OEM/ODM har Tacsystem de senere år hatt et større fokus på egen merkevare mot privatmarkedet via sine distributører. Tacsystem er den første Sør-Koreanske produsenten av keramisk Coating med SiO₂ som base. Selskapets første keramiske Coating kom på markedet så tidlig som i 2002. 

Tacsystem ble etablert i 1995 av Seol JaeCheol, den gang under navnet Tongyang Auto Chemical Co.ltd. Selskapet endret navn til Tacsystem i 2007. Selskapet produserer hovedsakelig alle produkter på egen fabrikk i Sør-Korea (Tacsystem Korea corporation) men selskapet har også et datterselskap i Kina (Tacsystem Guangzhou) som produserer enkelte tilbehørsartikler.

 

ProduktserieSeal
ProdukttypePlast & gummifornyer
Mengde ml500ml
FargeHvit

Bruk

 1. Rengjør overflaten godt før påføring av Seal
 2. Bland alltid Seal med destillert vann, ikke bruk springvann!
 3. Bland ut Seal til ønsket blandingsforhold eller bruk konsentrert.
 4. Rist produktet godt før påføring
 5. Spray direkte på overflaten eller på en applikator og spe produktet utover
 6. Interiør: Tørk av overflødig produkt med en mikrofiberklut rett etter påføring
 7. Eksteriør: La produktet jobbe i 4-5 min før du tørker av overflødig produkt

Faresymbol

    

Signalord: FARE

Inneholder: Akrylsyre, 1,1,5,5,5-hexamethyl-3,3-bis[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane, (P-tert-Octylphenoxy) polyetoksyetanol.

H-setninger:

H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H400 Meget giftig for liv i vann.

P-setninger:

Generellt:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forebygging:
P260 Ikke innånd damp/aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Tiltak:
P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Oppbevaring:
P405 Oppbevares innelåst.
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.
Annen merking 648/2004:
<5 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer, parfyme.
2.3 Andre farer: SVHC stoffer: (P-tert-Octylphenoxy) polyetoksyetanol.

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. 

Kontakt Giftinformasjonen dersom du har hatt et uhell med SEAL.

+47 22 59 13 00 (døgnåpen telefon)

UFI: X130-00QV-W004-0EHY

Andre kunder vurderte også disse

Andre kunder kjøpte også

×