Fri frakt over 1499KR
Til kassen
Totalt: 0

Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Tacsystem Tire Coat 500ml dekkfornyer

TACSYSTEM

På lager: 21
Art.nr: PN.C-2590
299,-
Vennligst velg
Bestillinger sendes innen 24t (man-fre)
Rask levering
Fri frakt over 1499KR (privatkjøp)

Tacsystem Tire Coat er en dekkfornyer utviklet for å trenge inn og binde seg til gummien. Etter påføringen av Tire Coat vil dekkene få en hydrophobisk overflate som gir vann- og smussavprellende egenskaper. Tire Coat gjør at dekkene ser helt nye ut og gir en flott satin finish. Tire Coat har lang holdbarhet og vil beskytte dekksider i opptil 4 uker. Produktet er også godt egnet til coating av gummimatter. Sprayhode er inkludert.

Egenskaper

 • Dekkfornyer utviklet for å trenge inn og binde seg til dekket
 • Vann- og smussavprellende egenskaper
 • Gir langvarig beskyttelse mot forurensinger, kjemikalier og UV
 • Gir flott matt satin finish
 • Utviklet og produsert i Sør-Korea

Tips

Bruk gjerne Tire Coat på gummilister og gummimatter. Gir en flott og langvarig finish.

OBS!

Stå alltid i skyggen ved vask og påføring, sørg for at overflaten ikke er varm. Produktet bør ikke tørke på andre overflater enn gummi.

ProdukttypePlast & gummifornyer
ProduktserieTire Coat
For type underlagGummi og plast
Mengde ml500ml
FargeHvit

Bruk

 1. Spyl dekket grundig med rent vann
 2. Rens dekket for smuss og skitt med Tacsystem Weel & Tire
 3. Bruk Oil-Zero og fjerne siste rester etter olje ol. Tørk av med klut.
 4. Spray Tire Coat i en egnet applikator og påfør hele overflaten
 5. Tire Coat bør lufttørke i 5-10 minutter før du buffer av overflødig dekkfornyer
 6. Legg gjerne to lag med Coating for ekstra lang holdbarhet

Faresymbol

    

Signalord: FARE

Inneholder: Akrylsyre, 1,1,5,5,5-hexamethyl-3,3-bis[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane, (P-tert-Octylphenoxy) polyetoksyetanol.

H-setninger:

H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H400 Meget giftig for liv i vann.

P-setninger:

Generellt:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forebygging:
P260 Ikke innånd damp/aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Tiltak:
P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Oppbevaring:
P405 Oppbevares innelåst.
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.
Annen merking 648/2004:
<5 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer, parfyme.

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. 

Kontakt Giftinformasjonen dersom du har hatt et uhell med Tire Coat.

+47 22 59 13 00 (døgnåpen telefon)

UFI: QX20-H01G-K00N-A2XW

Andre kunder vurderte også disse

Andre kunder kjøpte også

×