Fri frakt over 1499KR
Til kassen
Totalt: 0

Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Tacsystem TR.ZR 1000ml avfetting og metallpartikkelfjerner

TACSYSTEM

På lager: 19
Art.nr: PN.Z-6000-1000
40% Rabatt
499,-
299,-

Tilbudet slutter 30.04.2024

Laveste pris de siste 30 dagene: 299,-
Vennligst velg
Bestillinger sendes innen 24t (man-fre)
Rask levering
Fri frakt over 1499KR (privatkjøp)

Tacsystem TR.ZR 1000ml er et produkt som kombinerer to nødvendige produkter for deg som ønsker å holde kjøretøyet i god stand. TR.ZR er en blanding av vår IRON ZERO metallpartikkelfjerner og vår TAR ZERO avfetting og bug remover. TR.ZR er et genialt 2in1 produkt som med sin pH balanserte formel løser effektivt opp både organisk og uorganisk forurensing i ett steg og bidrar dermed til å forenkle vaskeprosessen og sparer deg for unødvendig bruk av tid og penger. TR.ZR er for deg som ønsker å kutte ned på tiden og antall operasjoner som trengs for å klargjøre bilen. TR.ZR er utviklet på vår avanserte og patenterte emulsjons teknologi som er unik for oss i Tacsystem. TR.ZR er ikke like effektiv som IRON ZERO og TAR ZERO separat, men vil i de aller fleste tilfeller være effektiv nok til å fjerne all forurensing. TR.ZR er et pH-nøytralt produkt, og er helt trygt for de fleste overflater på bilen. Bruk den på felg, lakk, glass, plastlister, aluminium og krom. Produktet inneholder petroleum så vær ekstra forsiktig på plastoverflater og ikke la produktet tørke eller ligge for lenge. Prøv på et lite område først om du er usikker. Bør ikke brukes på gummioverflater. Sprayhode er inkludert.

Egenskaper

 • pH-balansert og trygg på de fleste overflater
 • Løser effektivt opp organisk og uorganisk forurensing i ett steg
 • Bryter trygt ned flyverust, asfalt, tjære og annen forurensing
 • Kan trygt brukes på alle kjøretøyets overflater (men vær forsiktig på plast)
 • Utviklet på vår avanserte og patenterte emulsjons teknologi
 • Utviklet og produsert i Sør-Korea

ProduktserieTR.ZR
ProdukttypeAvfetting
Mengde ml1000ml
FargeKlar/transparent

Bruk

 1. Rist produktet godt før bruk
 2. Spray på ønsket område (stå i skyggen, ikke direkte i solen)
 3. La produktet virke i 3-5 minutter (må ikke tørke)
 4. Spyl kjøretøyet meget grundig med rent vann (Anbefalt at du bruker høytrykkspyler)
 5. Gjenta prosessen om nødvendig

Faresymbol

Signalord: FARE

Inneholder: Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede, (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene, Ammonium mercaptoacetate, Alkoholer, C10-16, etoksylert, sulfater, natriumsalter.

H-setninger:

H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P-setninger:

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forebygging:
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Tiltak:
P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331 IKKE framkall brekning.
P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Oppbevaring:
P405 Oppbevares innelåst.
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. 

Kontakt Giftinformasjonen hvis du har hatt et uhell med TR.ZR

+47 22 59 13 00 (døgnåpen telefon)

UFI: G410-V0J5-5007-EWQJ

Andre kunder vurderte også disse

Andre kunder kjøpte også

×