Fri frakt over 800KR
Til kassen
Totalt: 0

Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Tacsystem TR.ZR 500ml avfetting og metallpartikkelfjerner

TACSYSTEM

På lager: 12
Art.nr: PN.Z-6000-500
42% Rabatt
299,-
173,-

Tilbudet slutter 18.06.2024

Laveste pris de siste 30 dagene: 173,-
Vennligst velg
Bestillinger sendes innen 24t (man-fre)
Rask levering
Fri frakt over 800KR (privatkjøp)

Tacsystem TR.ZR 500ml er et produkt som kombinerer to nødvendige produkter for deg som ønsker å holde kjøretøyet i god stand. TR.ZR er en blanding av vår IRON ZERO metallpartikkelfjerner og vår TAR ZERO avfetting og bug remover. TR.ZR er et genialt 2in1 produkt som med sin pH balanserte formel løser effektivt opp både organisk og uorganisk forurensing i ett steg og bidrar dermed til å forenkle vaskeprosessen og sparer deg for unødvendig bruk av tid og penger. TR.ZR er for deg som ønsker å kutte ned på tiden og antall operasjoner som trengs for å klargjøre bilen. TR.ZR er utviklet på vår avanserte og patenterte emulsjons teknologi som er unik for oss i Tacsystem. TR.ZR er ikke like effektiv som IRON ZERO og TAR ZERO separat, men vil i de aller fleste tilfeller være effektiv nok til å fjerne all forurensing. TR.ZR er et pH-nøytralt produkt, og er helt trygt for de fleste overflater på bilen. Bruk den på felg, lakk, glass, plastlister, aluminium og krom. Produktet inneholder petroleum så vær ekstra forsiktig på plastoverflater og ikke la produktet tørke eller ligge for lenge. Prøv på et lite område først om du er usikker. Bør ikke brukes på gummioverflater. Sprayhode er inkludert.

Egenskaper

 • pH-balansert og trygg på de fleste overflater
 • Løser effektivt opp organisk og uorganisk forurensing i ett steg
 • Bryter trygt ned flyverust, asfalt, tjære og annen forurensing
 • Kan trygt brukes på alle kjøretøyets overflater (men vær forsiktig på plast)
 • Utviklet på vår avanserte og patenterte emulsjons teknologi
 • Utviklet og produsert i Sør-Korea

TACSYSTEM

Tacsystem er en Sør-Koreansk produsent av bilpleieprodukter. Tacsystem produserer og eksporterer ingredienser, konsentrater og komplette kjemiske løsninger til over 40 land. Etter over 25 år med R&D er Tacsystem spesialister på Quartz og nanoteknologi. I skrivende stund har selskapet over 1000 registrerte patenter på ulike produkter og kjemiske formuleringer til bilindustrien.

Siden etableringen av selskapet i 1995 har Tacsystem fokusert på R&D og har i liten grad vært «synlig» i konsumermarkedet. Frem til 2012 var produktene kun tilgjengelig for B2B-markedet i Sør-Korea, blant annet til bilvaskehaller og lokale bilpleiebutikker. I tillegg til OEM/ODM har Tacsystem de senere år hatt et større fokus på egen merkevare mot privatmarkedet via sine distributører. Tacsystem er den første Sør-Koreanske produsenten av keramisk Coating med SiO₂ som base. Selskapets første keramiske Coating kom på markedet så tidlig som i 2002. 

Tacsystem ble etablert i 1995 av Seol JaeCheol, den gang under navnet Tongyang Auto Chemical Co.ltd. Selskapet endret navn til Tacsystem i 2007. Selskapet produserer hovedsakelig alle produkter på egen fabrikk i Sør-Korea (Tacsystem Korea corporation) men selskapet har også et datterselskap i Kina (Tacsystem Guangzhou) som produserer enkelte tilbehørsartikler.

 

ProduktserieTR.ZR
ProdukttypeAvfetting
Mengde ml500ml
FargeKlar/transparent

Bruk

 1. Rist produktet godt før bruk
 2. Spray på ønsket område (stå i skyggen, ikke direkte i solen)
 3. La produktet virke i 3-5 minutter (må ikke tørke)
 4. Spyl kjøretøyet meget grundig med rent vann (Anbefalt at du bruker høytrykkspyler)
 5. Gjenta prosessen om nødvendig

Faresymbol

Signalord: FARE

Inneholder: Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede, (R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene, Ammonium mercaptoacetate, Alkoholer, C10-16, etoksylert, sulfater, natriumsalter.

H-setninger:

H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P-setninger:

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forebygging:
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Tiltak:
P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331 IKKE framkall brekning.
P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Oppbevaring:
P405 Oppbevares innelåst.
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. 

Kontakt Giftinformasjonen hvis du har hatt et uhell med TR.ZR

+47 22 59 13 00 (døgnåpen telefon)

UFI: G410-V0J5-5007-EWQJ

Andre kunder vurderte også disse

Andre kunder kjøpte også

×